Kho, nhà xưởng, đất tại Hải Phòng

Cho thuê nhà xưởng tại Hải Phòng, KCN Đồ Sơn 2862m khuôn viên 10.400m2 (Có Ảnh)

Cho thuê nhà xưởng tại Hải Phòng (Có thể bán) Địa chỉ : Khu công nghiệp Đồ Sơn, Phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, Hải Phòng. Khuôn viên : 1O.400m2. Trong đó : + Diện...

Diện tích: 2862 m2

Khu vực: Đồ Sơn, Hải Phòng Ngày: 11:08 | 01/10/2019 Giá: 278 Triệu